UDK: 630* 582 (001) https://doi.org/10.31298/sl.141.3-4.3
1 Kyriaki KITIKIDOU, Elias MILIOS, Panagiota PALAVOUZI, 2017: RAZVOJ KOMPOZITNOG KLASIFIKATORA S PODACIMA IZ OPISNIH LISTOVA ZA KLASIFIKACIJU BONITETA ŠUMSKIH SASTOJINA. Š.L. 3-4, s.131    pdf


                UNDER CONSTRUCTION