UDK: 630* 462 (001)
1 Sabo, A., 2003: Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama. Š.L. 7-8, s.335    pdf


                UNDER CONSTRUCTION