UDK: 630* 453 https://doi.orig/10.31298/sl.143.7-8.5
1Velid Halilović, Jusuf Musić, Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović, Jelena Knežević, Amer Kupusović, 2019: Analiza potrošnje goriva pri sječi i izradi stabala hrasta kitnjaka na području p.j. Šumarija „Zavidovići“. Š.L. 7-8, s.337


                UNDER CONSTRUCTION