UDK: 630* 442 (001) https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.4
1 Osman MUJEZINOVIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, Ahmed MUJČINOVIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ, 2017: ZNAČAJKE BOROVE IMELE (Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann (1914)) NA CRNOM BORU U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 9-10, s.477    pdf


                UNDER CONSTRUCTION