UDK: 630* 425
1 Gračan, J., 2000: Trendovi djelovanja dugutrajnog prekograničnog onečišćenja zraka. Š.L. 5-6, s.303    pdf
2 Seletković, I., Potočić, N., 2004: Oštećenost šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. godine. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION