UDK: 630* 279.001 (497.13)
1 Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3-4, s.133    pdf


                UNDER CONSTRUCTION