UDK: 630* 232.1 (Larix europaea) 001.
1Pintarić, K., 2000: 30 godina istraživanja na arišu različitih provenijencija u Bosni. Š.L. 3-4, s.143


                UNDER CONSTRUCTION