UDK: 630* 18.581.5 : 111.88
1 Medvedović, J., 1994: Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja. Š.L. 11-12, s.349    pdf


                UNDER CONSTRUCTION