UDK: 630* 165.62.001/2
1 Mrva, F., 1994: Značaj KLONSKIH ARHIVA u očuvanju genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.203    pdf


                UNDER CONSTRUCTION