UDK: 630* 164 (001) https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.3
1Murat Kose, Caglar Ugurlu, Omer Oncul, Fatih Demirci, Ilker Angin, 2020: Korištenje otpadnog mulja i diatomita kao medija u proizvodnji sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) i procjena preživljavanja sadnica na terenu. Š.L. 11-12, s.559


                UNDER CONSTRUCTION