UDK: 630* 156 (001)
1 Beuk, D., 2005: Učinci agresije na Republiku Hrvatsku na divljač i lovno gospodarenje ograđenim uzgajalištem Kunjevci. Š.L. 1-2, s.29     pdf
2 Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić, 2006: Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”. Š.L. 11-12, s.523    pdf
3 Majnarić. D., 2007: Odstrjel i otpad smeđeg medvjeda u Gorskom kotaru. Š.L. 1-2, s.25     pdf
4 Degmečić, D., V. Jumić, 2007: Analiza morfometrijskih karakteristika rogovlja i neto tjelesne težine kod mužjaka jelena običnog (Cervus elaphus, L. 1758) na području državnog lovišta XIV/9 Podunavlje – Podravlje od 2001. do 2006. godine. Š.L. 7-8, s.333    pdf
5 Sučić, I., 2008: Brojno stanje jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner) od 2000. do 2007. godine na planini Tušnici. Š.L. 7-8, s.331    pdf
6 Degmečić, D., K. Krapinec, T. Florijančić, 2009: Čimbenici koji utječu na spol teladi jelena običnog (Cervus elaphus L.): verifikacija dosadašnjih spoznaja. Š.L. 5-6, s.279    pdf
7 Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić, 2009: Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.527    pdf
8 Degmečić, D., T. Florijančić, K. Krapinec, D. Domić, 2010: Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom. Š.L. 7-8, s.335    pdf
9 Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar, 2010: Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike. Š.L. 9-10, s.461    pdf
10 Čas, Miran, 2010: Uznemiravanje i predacija tetrijeba na pjevalištima u Alpskom i Dinarskom prostoru. Š.L. 9-10, s.487    pdf
11 Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7     pdf
12 Kristijan TOMLJANOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Maja MALNAR, Marijan GRUBEŠIĆ, 2016: ANALIZA POGREŠAKA LOVACA KOD PROCJENE UDALJENOSTI CILJA. Š.L. 7-8, s.339    pdf


                UNDER CONSTRUCTION