UDK: 630* 116
1 Petr Kantor, 2005: Uloga planinskih šuma u redukciji visokih voda i poplava. Š.L. 13, s.31     pdf
2 Vlado Topić, Lukrecija Butorac, 2005: Utjecaj šikare bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) na zaštitu tla od erozije u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.40     pdf
3 Vaclav Tlapak, Jakub Caska, Jaroslav Herynek, 2005: Utjecaj šume i vegetacije na sprječavanje erozije i zaštitu prirode od poplava. Š.L. 13, s.51     pdf
4 Miloslav Janeček, 2005: Uporaba metode CN-krivulja za procjenu utjecaja šuma na površinsko otjecanje. Š.L. 13, s.195    pdf


                UNDER CONSTRUCTION