UDK: 331.214.7 : 630* (4971l). 001/2
1Kraljić, B., 1982: Utvrđivanje i raspodjela osobnih dohodaka na osnovu minulog rada u šumarstvu prema Zakonu o proširenoj reprodukciji i minulom radu. Š.L. 11-12, s.453    PDF


                UNDER CONSTRUCTION