UDK: (630*:711.7) 001
1 Lovrić, N., 1987: Metoda planiranja otvorenosti šumskih predjela i cestovne infrastrukture za potrebe proređivanja sastojina u nizinskim poplavnim područjima. Š.L. 3-4, s.125    PDF


                UNDER CONSTRUCTION