šumar: 9709
1J. Šafar, 1951: Naš novi doktor nauka. Š.L. 3-4, s.177    PDF
2R. Antoljak, 1976: Visoko priznanje Dru D. Klepcu. Š.L. 10-12, s.559    PDF
3Matić, S., 2000: Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.421    PDF
4Matić, Slavko, 2006: Akademik Dušan Klepac (1917–2006). Š.L. 5-6, s.288


                UNDER CONSTRUCTION