šumar: 9691
1Dr. Andrija Petračić, 1956: O stotoj godišnjici rođenja Frana Ž. Kesterčaneka. Š.L. 11-12, s.413    PDF
2Grubešić, M., 1996: 140. godišnjica rođenja Frana Žavera KESTERČANEKA. Š.L. 1-2, s.68     PDF
3Alojzije Frković, 2015: FRAN ŽAVER KESTERČANEK – VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA I LOVSTVA  (1856.–1915.). Š.L. 9-10, s.479    PDF


                UNDER CONSTRUCTION