šumar: 9685
1, 1919: † Ante Kern, kr. zem. šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom). Š.L. 5-6, s.145    PDF


                UNDER CONSTRUCTION