šumar: 9572
1***, 1960: Promocije Frančišković dr. Stjepana i Jovančević dr. Milorada. Š.L. 11-12, s.408    PDF
2Vidaković, M., 1989: Prof. dr. MILORAD JOVANČEVIĆ (1921—1988). Š.L. 9-10, s.547    PDF


                UNDER CONSTRUCTION