šumar: 9347
1 , 1901: Odlikovanje — Imenovanja. — † Šumarnik Bogoslav Hajek.. Š.L. 12, s.614    PDF
2 D. Hradil, 1932: † Bogoslav Hajek.. Š.L. 6, s.401    PDF


                UNDER CONSTRUCTION