šumar: 9077
1Grubešić, M., 1996: 110. godišnjica rođenja Ive ČEOVIĆA. Š.L. 1-2, s.69     PDF
2Tomljanović,Kristijan, 2011: 125. godišnjica rođenja ing. Ive Čeovića. Š.L. 1-2, s.78     PDF


                UNDER CONSTRUCTION