šumar: 3122
1Jakovac, H., 2003: Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću. Š.L. 1-2, s.69     PDF


                UNDER CONSTRUCTION