šumar: 11657
1Frković, A., 1999: Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj. Š.L. 5-6, s.254    PDF
2Alojzije Frković, 2012: Priče i anegdote šumarnika Cvetka Štanfelja posvećene Gerovčanima. Š.L. 3-4, s.204    PDF


                UNDER CONSTRUCTION