šumar: 11646
1piše Fran Kesterčanek, 1881: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva. Š.L. 5, s.210    PDF
2, 1886: Pošast zečeva. — Iz gorskoga kotara. — Umjetno ribogojstvo u Švajcarskoj. — Čudnovat lov. — Molba šumarom i lovcem. — Uzroci račje kuge. — Izkaz lovine gospoštije Vukovarske g. 1884./85. — Vuci u Kranjskoj . . . . 41—42 Knjižtvo: Balkan. — Franjo Šporer pjesnik. — O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina.. Š.L. 1, s.42     PDF
3, 1976: Franjo Šporer, pjesnik (Š.l., 1886). Š.L. 5-6, s.278    PDF
4, 1976: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskog šumoznanstva (Š.l., 1881). Š.L. 7-9, s.307    PDF


                UNDER CONSTRUCTION