šumar: 11594
1Jurić, P., 1994: Željko Škrgatić (1913-1994.). Š.L. 3-4, s.132    PDF
2Skoko, M., 2005: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004). Š.L. 1-2, s.87


                UNDER CONSTRUCTION