šumar: 10754
1 , 1978: Novi magistri s područja iskorišćivanja šuma (T. Heski i G. Petrović). Š.L. 11-12, s.561    PDF
2 Vice Ivančević, 2013: GAJO PETROVIĆ (1927–2011). Š.L. 1-2, s.125    pdf


                UNDER CONSTRUCTION