šumar: 10090
1, 1885: Adolfo Danhelovsky.. Š.L. 6, s.241    PDF
2, 1902: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — † Adolf Danhelovsky. — Osnova zakona o preustrojstvu križevačkoga učilišta. — O načinu kojim se uredjuju šume u Ugarskoj. — f Petar Baraga. — Obskrba djece naših šumarskih činovnika. — Ubijen medvjed. — Porez i štete od miševa. — Regeneracija naših vinograda. — Najveća visoka peć na svietu. — Pedesetgodišnjica moravsko-šlezkog šumarskoga učilišta. — Austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Pošumljenje na Krasu u Kranjskoj. - Škodljivost dima i plinova šumama.. Š.L. 6, s.385    PDF
3, 1902: † Adolfo Danhelovsky. Š.L. 7, s.393    PDF


                UNDER CONSTRUCTION