naslov: ispravak
1 , 1893: Ispravak na članak: „Nješto o službi šumarskih pristava i vježbenika kod imovnih obćina" .. Š.L. 11, s.493    PDF
2 , 1935: Ispravak pogreške u Šum. listu od 1934 br. 12.. Š.L. 1, s.26     PDF
3 Ing. Jovo Metlaš, 1935: Ispravak pisarskih pogrešaka u recenziji knjige Prof. Dr. Ugrenović a »Tehnologija trgovine drvetom«, u Šum. listu od 1934 br. 12.. Š.L. 1, s.26     PDF
4 , 1937: Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu od 1936. br. 12. Š.L. 2, s.105    PDF
5 , 1937: Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu od 1937. br. 2.. Š.L. 3, s.160    PDF
6 , 1937: Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu 1937. br. 3. Š.L. 4, s.223    PDF
7 , 1939: Ispravak pogrešaka u Šumarskom listu. Š.L. 3, s.183    PDF
8 , 1940: Ispravak pogriješke.. Š.L. 8, s.432    PDF
9 uredništvo, 1998: ispravak 1997/564. Š.L. 1-2, s.99     PDF
10 uredništvo, 1998: ispravak 1997/522. Š.L. 1-2, s.99     PDF
11 uredništvo, 1998: ispravak 1998/349. Š.L. 9-10, s.488    PDF


                UNDER CONSTRUCTION