naslov: Zaraza
1 , 1899: Zaraza hrušteva. Lugarski izpiti. — Izkaz dužne šumske odštete za godinu 1898. uz naznaku odplate i odraduje tečajem iste godine. — Slabo poznati ugljevnik u području im. obćine križevačke. — Saditi bielu jalšu. — Zakon kojim se zabranjuje sječa još nedozrelih sastojina. — Boj sa medjedom. — Pošumljenje krasa u Kranjskoj. — Na čem šumari umiru. — Dokinuće činovničkih jamčevina u Austriji. — Češka visoka škola za zemljotežtvo. — Baždarenje promjerka. — Medjunarodni šumarski kongres u Parizu. — Željeznica Belišće—Prandauovci — Tehnička visoka škola u Srbiji. — Gospodari o stelarenju. Š.L. 10-11, s.598    PDF
2 , 1912: Zaraza jelovih šuma. Podjeljenje podpora.. Š.L. 12, s.490    PDF
3 Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559    PDF


                UNDER CONSTRUCTION