naslov: Zalihe
1 Violeta Dimitrova, 2018: Zalihe biomase mrtvog drva u šumskim ekosustavima bukve (Fagus sylvatica L.) na području zapadnog Balkana, Bugarska. Š.L. 7-8, s.363    pdf


                UNDER CONSTRUCTION