naslov: Zakupi
1 , 1917: Zakupi lovišta urbarskih općina imadu se posebno dražbovati, te se glede njih ne može staviti kumulativna ponuda zajedno sa zakupom općinskih lovišta.. Š.L. 9-10, s.353    PDF


                UNDER CONSTRUCTION