naslov: ZBORNIK
1 J. Borošić, 1932: Zbornik šumarskih zakona i propisa.. Š.L. 1, s.50     PDF
2 Inž. S. Baranac, 1933: Zbornik šumarskih zakona i propisa. Š.L. 7-8, s.492    PDF
3 J. Šafar, 1950: Zbornik radova Srpske akademije nauka — Instituta za ekologiju i biogeografiju — knjiga I. 1950.. Š.L. 11, s.454    PDF
4 Anić Milan, 1960: Zbornik naučnih radova Šumarskog fakulteta u Pragu. Š.L. 1-2, s.57     PDF
5 Cvitovac V., 1963: Zbornik radova JUREMA. Š.L. 1-2, s.84     PDF
6 Plavšić-Gojković, N., 1968: Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljubljani (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog mladika u prašumi na Rogu).. Š.L. 3-4, s.159    PDF
7 Matić, S., 1971: Zbornik radova »Savjetovanje o Posavini«. Š.L. 1-2, s.40     PDF
8 Piškorić, O., 1974: Zbornik gozdarstva in lesarstva, 1. 11, Ljubljana, 1973. Š.L. 10-11, s.450    PDF
9 Rauš, Đ., 1974: Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.556    PDF
10 Piškorić, O., 1975: Zbornik radova o 25-oj godišnjici proglašenja Plitvičkih jezera Nacionalnim parkom .. Š.L. 4-6, s.221    PDF
11 O. Piškorić, 1977: ZBORNIK »Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije«. Š.L. 10-12, s.523    PDF
12 Piškorić, O., 1979: ZBORNIK referata III jugoslavenskog ekološkog kongresa. Š.L. 11-12, s.626    PDF
13 Piškorić, O., 1984: Zbornik radova povodom jubileja AKADEMIKA PAVLA FUKAREKA. Š.L. 5-6, s.244    PDF
14 Klepac, D., Piškorić, O., 1990: Zbornik radova JOSIP KOZARAC književnik i šumar. Š.L. 3-5, s.206    PDF
15 , 1993: ZBORNIK O ANTUNU LEVAKOVIĆU. Š.L. 1-2, s.66     PDF
16 Piškorić, O., 1993: ZBORNIK radova o ANTUNU LEVAKOVIĆU, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992.. Š.L. 3-5, s.180    PDF
17 Piškorić, O., 1995: ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka »RISNJAK«, 1953-1993, Crni lug 1994.. Š.L. 7-8, s.267    PDF
18 Piškorić, O., 1997: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 47 - br. 1-2 Zagreb 1997.. Š.L. 7-8, s.440    PDF
19 Igor Anić, 2020: Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda. Š.L. 5-6, s.307    PDF


                UNDER CONSTRUCTION