naslov: XXI.
1 , 1897: XXI. glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik, sastavljen n Zagrebu dne 26. rujna 1897. prigodom obdržavanja XXI. glavne skupštine hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavanoj dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu.. Š.L. 11, s.503    PDF


                UNDER CONSTRUCTION