naslov: Wladislav
1 , 1928: Wladislav Jedlinski: Asocjacje roslinne. Š.L. 8-9, s.373    PDF
2 , 1928: Wladislav Jedlinski: Nowoczesne ideje w dzicdzinie urzadzania lasu i jego gozpodarztva. Š.L. 8-9, s.373    PDF


                UNDER CONSTRUCTION