naslov: Vrste
1 Ing. B. Giperborejski, 1952: Vrste drveća za pošumljavanje krša Dalmacije. Š.L. 10-11, s.390    PDF
2 Kajba D., Krstinić A., 1998: Vrste roda Alnus L. podesne za proizvodnju biomase. Š.L. 3-4, s.131    pdf
3 Krajina, M., 2000: Vrste prihoda u jednodobnim šumama. Š.L. 7-8, s.462    PDF
4 Cojzer, M., R. Brus, 2010: Vrste drveća i grmlja te strategija zarastanja napuštenog poljoprivrednog zemljišta na području Haloza u Sloveniji. Š.L. 11-12, s.581    pdf
5 Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech, 2011: Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.130    pdf
6 Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić, 2019: Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.103    pdf


                UNDER CONSTRUCTION