naslov: Vlastelinstvo
1 , 1905: Vlastelinstvo Djakovo. — Lugarski tečaj u Topuskom. — Nova naučna osnova za pučke škole i šumarstvo. — Najljepša, šuma u Englezkoj. — O natapanju šuma. — O lovačkom izletu u Dalmaciju. — Sa hrvat. šum akademije. — O XXI. austrij. šum. kongresu.. Š.L. 5, s.242    PDF


                UNDER CONSTRUCTION