naslov: Viesti
1 Saobćuje Paja T. Todorović, minist. činov. u Beogradu, 1885: Viesti iz Srbije.. Š.L. 4, s.173    PDF
2 , 1895: Viesti zemaljskog izložbenog odbora.. Š.L. 4, s.157    PDF
3 , 1896: Viesti zemaljskog izložbenog odbora: Zemaljski izložbeni odbor.. Š.L. 5, s.198    PDF
4 , 1902: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — † Adolf Danhelovsky. — Osnova zakona o preustrojstvu križevačkoga učilišta. — O načinu kojim se uredjuju šume u Ugarskoj. — f Petar Baraga. — Obskrba djece naših šumarskih činovnika. — Ubijen medvjed. — Porez i štete od miševa. — Regeneracija naših vinograda. — Najveća visoka peć na svietu. — Pedesetgodišnjica moravsko-šlezkog šumarskoga učilišta. — Austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Pošumljenje na Krasu u Kranjskoj. - Škodljivost dima i plinova šumama.. Š.L. 6, s.385    PDF
5 , 1910: Viesti iz c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču. — Položio doktorat. — Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika a kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Prepriečenje šumskih požara od frcajućih iskara iz željezničkih lokomotiva. Š.L. 1, s.35     PDF


                UNDER CONSTRUCTION