naslov: Vegetativno
1 Ing. I. Španović, 1932: Vegetativno pomlađivanje ritskih šuma.. Š.L. 6, s.359    PDF
2 ing. I. Podhorski, 1951: Vegetativno razmnažanje topola spojenim reznicama i svinutim prutovima. Š.L. 3-4, s.157    PDF
3 Krstinić A., 1965: Vegetativno razmnožavanje nekih klonova vrba stablašica tokom vegetacijske periode. Š.L. 5-6, s.224    PDF
4 Borzan, Ž., Littvay, T., 1989: Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka strojnim cijepljenjem. Š.L. 11-12, s.557    PDF


                UNDER CONSTRUCTION