naslov: Varijacije
1Mutibarić J., 1966: Varijacije dužine drvnih vlakanaca unutar populacije stabala bele vrbe. Š.L. 1-2, s.49     PDF
2Petrić, B., Trajković, J., Despot, R., Krstinić, A., 1991: Varijacije dužine vlakanaca drva breze (Betula pendula Roth) iz prirodne populacije na području Hrvatske. Š.L. 6-9, s.273    PDF
3Arzu Ergül Bozkurt, Kamil Coşkunçelebi, Salih Terziog˘lu, 2023: Varijacije u anatomiji iglica običnog bora (Pinus sylvestris L.) s obzirom na staništa i nadmorsku visinu u Turskoj. Š.L. 5-6, s.215


                UNDER CONSTRUCTION