naslov: Varijacije
1 Mutibarić J., 1966: Varijacije dužine drvnih vlakanaca unutar populacije stabala bele vrbe. Š.L. 1-2, s.49     PDF
2 Petrić, B., Trajković, J., Despot, R., Krstinić, A., 1991: Varijacije dužine vlakanaca drva breze (Betula pendula Roth) iz prirodne populacije na području Hrvatske. Š.L. 6-9, s.273    PDF


                UNDER CONSTRUCTION