naslov: Uzroci
1 Pera Đorđević, 1927: Uzroci sušenja naših hrastovih šuma. Š.L. 3, s.117    PDF
2 Petar Manojlović, 1927: Uzroci sušenja naših hrastovih šuma. Š.L. 5, s.231    PDF
3 Ing. T. Đurđić, 1932: Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području direkcije šuma Vinkovci.. Š.L. 7, s.438    PDF
4 T. Djurdjić, 1932: Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području d. š. Vinkovci.. Š.L. 7, s.438    PDF
5 D. Ing. Z. Vajda, 1941: Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje.. Š.L. 3, s.100    PDF
6 Lončar Ilija, 1960: Uzroci degradacije sastojina. Š.L. 9-10, s.307    PDF
7 Podzorov N. V., 1962: Uzroci sušenja borovih sastojina.. Š.L. 3-4, s.151    PDF


                UNDER CONSTRUCTION