naslov: Uzgoj
1 Piše D. Stiasny, vlast. šum. pristav, 1886: Uzgoj eucalyptusa.. Š.L. 6, s.260    PDF
2 , 1888: Uzgoj hrasta u visokih šumah. Š.L. 9-10, s.439    PDF
3 Napisao Karlo Heyrowsky, a preveo i popratio Nikola Pleša-Kosinjković, šumar, 1910: Uzgoj mješovitih sastojina u bukvicima kombinovanim načinom.. Š.L. 12, s.473    PDF
4 Piše M. Marinović, 1912: Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom gorju.. Š.L. 1, s.2     PDF
5 Piše V. Č., 1913: Uzgoj oraha kao šumskog drveta.. Š.L. 1, s.1     PDF
6 , 1914: Uzgoj mješovitih sastojina od smreke i bukve, te od bora i bukve.. Š.L. 1, s.21     PDF
7 Napisao Marko Marčić, c. kr. učitelj polodjelstva u Korčuli, 1914: Uzgoj masline na istočnim obalama Jadranskoga mora.. Š.L. 4, s.153    PDF
8 Preveo i popratio Josip Grünwald, 1915: Uzgoj bagrema.. Š.L. 5-6, s.113    PDF
9 S. Brixy, 1950: Uzgoj jasike (trepetljike) iz sjemena (engl.). Š.L. 3-4, s.154    PDF
10 ing. I. Lončar, 1951: Uzgoj bagrema u svrhu povećanja proizvodnje rudničkog drveta. Š.L. 7, s.250    PDF
11 Ing. J. Guinaudeau i Ing. M. Androić, 1953: Uzgoj i iskorišćavanja primorskog bora u Landu. Š.L. 12, s.515    PDF
12 Vajda Z., 1966: Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru. Š.L. 11-12, s.533    PDF
13 D. Bartovčak, 1977: Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku.. Š.L. 3-4, s.171    PDF
14 Kišpatić, J., Glavaš, M., 1982: Uzgoj crne bazge i koristi od nje. Š.L. 6-8, s.253    PDF
15 Kišpatić, J., 1990: Uzgoj i korišćenje hrasta plutnjaka za proizvodnju čepova. Š.L. 3-5, s.170    PDF
16 Lovas, O., 2000: Uzgoj bijelih jelena u Republici Češkoj. Š.L. 1-2, s.85     PDF


                UNDER CONSTRUCTION