naslov: Uspjeh
1 , 1880: Uspjeh sadbe sjemenja, poslanoga po hrv. slav. šum. družtvu pojedinim obćinam. — Promjene u šumskom osoblju. — Reorganizacija šumarske uprave u Magjarskoj. — Šumarstvo na zemaljskoj izložbi u Gradcu. — Prilozi k šumskoj statistici virovitičke županije. — Šumarska predavanja na kr. višem šumarskom učilištu u Križevcih u zimskom poljeću 1880|81. — Kranjsko primorsko šumarsko družtvo. — Lugaski tečaj na kr. šum. učilištu u Križevcih. — Šumarska akademija u Hochenheimu. — Kakovo valja grmlje uzeti za živice. — Abies Douglasii Lindl — Prodaja drž. krajiških šuma. — Veleposjed i katastralna procjena. — Bukvica. — P. n. gospodi članovom. — Stanje družtvene blagajne, — Poziv na predplatu. — Radi potresa.. Š.L. 4, s.221    PDF
2 , 1887: Uspjeh javne dražbe hrastova iz šume urbarialne obćine Bušetina. — Prodaja hrastovih stabala .. Š.L. 2, s.84     PDF
3 , 1887: Uspjeh dražbene prodaje u državnih šumah. — Dražbena razprava drva u šumah gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru. — Kako nam stoji promet sa drvi.. Š.L. 8-9, s.389    PDF
4 , 1889: Uspjeh prodaje drva u državnih šumah. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah brodske i petrovaradinske imovne obćine. Š.L. 1, s.37     PDF
5 , 1889: Uspjeh lova u vlastelinstvu presvjetle gospodje grofice Norman-Ehrenfels u Valpovu tečajem godine 1888.. Š.L. 2, s.84     PDF
6 , 1889: Uspjeh dražbe stabala.. Š.L. 6, s.273    PDF
7 , 1889: Uspjeh dražbe drva iz državnih šuma.. Š.L. 7, s.328    PDF
8 , 1889: Uspjeh dražbene prodaje drva u šumah investicionalne zaklade. — Prodaja drva.. Š.L. 11, s.510    PDF
9 , 1889: Uspjeh dražbenih prodaja drva.. Š.L. 12, s.558    PDF
10 , 1889: Uspjeh ovogodišnjega držav. šumarskog izpita. — Hrvatsko-slavonske šume. — Filoxera u šumi. — Na šćavničkoj šumarskoj akademiji. — Lov na šljuke. — Izkaz o na dugu stojećih šumskih štetah kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Kako nam je šuma godine 1889. plodom radjala? — Nije Jägerlatein — Iz životinjskoga života.. Š.L. 12, s.566    PDF
11 ***, 1890: Uspjeh prodaje drva. Š.L. 5, s.232    PDF
12 ***, 1890: Uspjeh dražbe drva. Š.L. 6, s.278    PDF
13 ***, 1890: Uspjeh državnog izpita za samostalno vodjenjc šumskoga gospodarenja. - Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo na bečkom šumarskom kongresu. - Hrvatsko-slav. gospodarsko družtvo. - Lugarski državni izpiti. - Pokriće troškova ovogodišnje glavne skupštine. - Šumski požar. - Troprsti ljenivac ili tipavac. - Duševni razvoj životinja. Š.L. 6, s.280    PDF
14 , 1891: Uspjeh jesenskih državnih izpita. — Pouka lugarom. — Zanimiva šumarska parnica. — Obćinski pašnjaci i šikare u području I. i II. banske te slunjske imovne obćine. — Katalog izložaka vlastelinstva Kutjeva.. Š.L. 11, s.526    PDF
15 , 1892: Uspjeh dražbene prodaje. Š.L. 5, s.235    PDF
16 , 1893: Uspjeh velike dražbe. — Dražba stabala.. Š.L. 12, s.534    PDF
17 , 1895: Uspjeh izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja. — Prvi strukovni okružni šumari u Srbiji. — Zaštitne boje i oponos u životinjstvu.. Š.L. 6, s.260    PDF
18 , 1896: Uspjeh proljetne pašarinske dražbe. - Ogromni hrastovi. — Kožišekova promjerka. — Urod žira godine 1896. — Dohodak za lov i za ribolov. Š.L. 5, s.195    PDF
19 , 1896: Uspjeh dražbe otočke imovne obćine.. Š.L. 5, s.200    PDF
20 , 1898: Uspjeh dražbe kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Uspjeh dražbe. — Uspjeh dražbe. Š.L. 1, s.35     PDF
21 , 1899: Uspjeh državnog izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku g. 1899. — Nekoji najnoviji statistički podatci za Bugarsku. — Dom kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Skupština dolj. austrijskog šumarskog društva. - Ciena soba za naše članove u hotelu „Metropol" u Budimpešti. — Sastanak naših drvotržaca. — Ovogodišnje poučno putovanje. — Dioničko družtvo za promet s drvom. — Vrlac u šumskomu vrtu. — Epicein. — Državni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskoj. — Novi t. z. „Kreisrechenschieber" od Riebela.. Š.L. 6, s.337    PDF
22 , 1913: Uspjeh dražba — Uspjeh dražbe stabala veleprodaje »Krasnica« — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina za šumarski list u razdoblju od 26. svibnja do 25. studena 1913.. Š.L. 12, s.526    PDF
23 , 1919: Uspjeh dražba.. Š.L. 9-10, s.321    PDF
24 , 1919: Uspjeh dražbe. — Carina na drvo. — Novi propisi o izvoznoj trgovini drvom. Š.L. 11-12, s.386    PDF
25 , 1920: Uspjeh dražbe. Š.L. 1-3, s.49     PDF
26 , 1921: Uspjeh dražba održanih kod kr. šumarskog ureda u Vinkovcima.. Š.L. 7-9, s.152    PDF
27 , 1924: Uspjeh dražbe. Š.L. 12, s.671    PDF
28 , 1931: Uspjeh dražbe kod Brodske imovne općine. Š.L. 12, s.696    PDF
29 , 1941: Uspjeh dražbe. Š.L. 1, s.24     PDF
30 Piškorić, O., 1994: Uspjeh dražbene prodaje drva u jesen 1993. u Francuskoj. Š.L. 9-10, s.316    PDF
31 Grubešić, M., 1996: Uspjeh studenata Šumarskog fakulteta na "Kupu dekana" u Brnu.. Š.L. 5-6, s.265    PDF
32 Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman, 2012: Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.). Š.L. 7-8, s.355    pdf
33 Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Dean Konjević, Zlatko Tomašić, 2013: USPJEH ISPUŠTANJA I PODIVLJAVANJA TRČKE (Perdix perdix L.) IZ UMJETNOG UZGOJA U OTVORENIM LOVIŠTIMA SREDIŠNJE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.185    pdf


                UNDER CONSTRUCTION