naslov: Uspijevanje
1 M. Strineka, 1929: Uspijevanje jele u Zagrebačkoj gori i njena staništa.. Š.L. 8, s.322    PDF
2 Meštrović, Š., 1972: Uspijevanje primorskog bora (Pinus pinaster Ait.) u kulturama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.179    PDF
3 Đ. Kovačić, A. Krstinić, 1975: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 1-3, s.23     PDF
4 Z. Kovačić, Z. Maurin, 1976: Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini. Š.L. 1-2, s.19     PDF
5 Kovačić, Đ. i Krstinić, A., 1984: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 3-4, s.107    PDF
6 Tomašević, A., 1993: Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora (Pinus nigra Arn. spp austriaca) i zelene američke duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) na području šumarije Poreč. Š.L. 3-5, s.93     PDF
7 Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P., 1995: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština. Š.L. 5-6, s.169    pdf
8 Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M., 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Š.L. 7-8, s.361    pdf
9 Meštrović, A., 1999: Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
10 Kajba, D., Bogdan, S., Vratarić, P., 1999: Uspijevanje klonova bijele vrbe (Salix alba L.) u mješovitoj kulturi s crnom johom (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnom tipu tla u Podravini. Š.L. 11-12, s.523    pdf
11 Ballian, D., 2001: Uspijevanje sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu na području Kaknja. Š.L. 5-6, s.249    pdf


                UNDER CONSTRUCTION