naslov: Uspieh
1 , 1887: Uspieh dražbe stabala kod otočke imov. obćine. — Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne obćine. — Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Javna dražba hrastovih debala urbarialne obćine Harastin. — Dražba hrastovih, jasenovih, brestovih, bukovih i inih stabala kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj. šumarskog ureda u Otočcu. — Izvoz hrastovih dužica iz Austro-Ugarske 1886. — Nova domaća drvarska industrija u Zagrebu.. Š.L. 3, s.134    PDF
2 , 1888: Uspieh javne dražbe hrastova i inih vrstih drveća u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Uspieh obdržavane dražbe stabala kod imovne obćine križevačke u Belovaru dne 9. prosinca g. 1887. — Posljedak dražbene prodaje drva u šumah II. banske imovne obćine. — Uspieh prodaje drva u šumah brodske imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala. Š.L. 1, s.29     PDF
3 , 1888: Uspieh dražbene prodaje hrastovih stabala. — Prodaja drva u državnih šumah bivše vojne Krajine. — Prodaja drva. — Dražbena prodaja drva iz šuma otočke imovne obćine. — Prodaja hrastovih debala.. Š.L. 2, s.72     PDF
4 , 1888: Uspieh lova god. 1887. u valpovačkom vlastelinstvu. — Množina ubijene grabežljive zvieradi za onu, za koju su uredovnim putem nagrade zatražene. Š.L. 2, s.73     PDF
5 , 1888: Uspieh dražbene prodaje hrastovih i inih drva. — Uspieh dražbene prodaje hrastovih i inih stabala iz šuma krajiške investicionalne zaklade.. Š.L. 11, s.508    PDF
6 , 1888: Uspieh lugarskog državnog izpita. — U službi stojeći šumari nemogu se ovlastiti za zemljomjere. — Kako nam je god. 1888. šuma urodila? — Šumske misli i lovačke priče. — Šume u Europi. — Kirgižka sadža Syrrhaptes paradoxus, Sandhuhn. — Jova ili jalša. — Da bukvica ne pozebe. — Berba u Francuzkoj. — Izkaz u području kr žup. oblasti zagrebačke prijavljenih, razpravljenih i još nerazpravljenih šum. prekršaja za vrieme od 1. sieč. do 30. lip. 1888. — Željezni ili drveni podvaljci. — Podklaštrivanje matorog drveća prije sječe. — Škopenje žira. Š.L. 12, s.546    PDF
7 ***, 1890: Uspieh ovojesenskih državnih šumarskih izpita. - Odbor odsjeka za šumarstvo jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe za g. 1891. - Nesretan slučaj. - Šumski požar. - Požar branjevine. - Izkaz za vrieme od 1. siečnja do 31. srpnja 1890. prijavljenih, razpravljenih i nerazpravljenih šumskih prekršaja, u području kr. županije zagrebačke. - Dan u bečkoj izložbi. - Trgovačke mjere za obračun gradje u raznim zemljama i gradovima. - Uspieh o otrovanoj grabežljivoj zvjeradi stychninom god. 1889/90. Š.L. 11, s.519    PDF
8 , 1891: Uspieh lova u lovištih vlastelinstva Našice. — Uspieh lova god. 1890. u lovištih gradske obćine Sriemski Karlovci. — Jarebice nastradale.. Š.L. 4, s.186    PDF
9 , 1891: Uspieh prodaje drva u državnih šumama. — Izviešće o trgovini drvom na Rieci mjeseca travnja 1891.. Š.L. 5, s.236    PDF


                UNDER CONSTRUCTION