naslov: Uredba
1, 1920: Uredba o ustrojstvu povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu za teritorij Hrvatske, Slavonije i Međumurja.. Š.L. 7, s.161    PDF
2, 1925: Uredba beogradskog poljoprivrednog fakulteta. - Agrarna reforma.. Š.L. 2, s.120    PDF
3, 1931: Uredba o prinadležnostima u naturi državnih službenika građanskog reda.. Š.L. 12, s.695    PDF
4, 1932: Uredba o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog osoblja kod uprave drž. šuma. Š.L. 11, s.685    PDF
5, 1936: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova, te o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. Š.L. 5-7, s.366    PDF
6Ing. A. Stivičević, 1937: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika.. Š.L. 1, s.29     PDF
7Ing. N. Stivičević, 1938: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma u praktičnoj primjeni.. Š.L. 2, s.87     PDF
8, 1938: Uredba o čuvarima nedržavnih šuma. Š.L. 11, s.591    PDF
9, 1939: Uredba poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu . .. Š.L. 8-9, s.493    PDF
10, 1940: Uredba kr. Namjesništva o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na banovinu Hrvatsku.. Š.L. 1, s.41     PDF
11Novaković Mladen, 1960: Uredba o organizaciji šumarstva. Š.L. 1-2, s.35     PDF


                UNDER CONSTRUCTION