naslov: Upotreba
1 Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo) , 1922: Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje šuma. Š.L. 4, s.237    PDF
2 , 1928: Upotreba drvnog ugljena u industriji štavljenja. Š.L. 1, s.40     PDF
3 Ing. O. Piškorić, 1935: Upotreba drveta u najnovije vrijeme.. Š.L. 3, s.99     PDF
4 L. Jaeger, 1937: Upotreba domaćih goriva za pogon eksplozivnih motora.. Š.L. 3, s.137    PDF
5 Ing. V. Delić, 1939: Upotreba drveta u francuskoj automobilskoj industriji.. Š.L. 11, s.634    PDF
6 Ing. J. Drakulić, 1947: Upotreba mehaničkih pila (ručnih). Š.L. 12, s.365    PDF
7 R. Benić, 1949: Upotreba šperploča za gradnju vagona. Š.L. 10-11, s.377    PDF
8 ing. F. Šulentić, 1951: Upotreba i raspored strojeva u proizvodnji sanduka. Š.L. 11, s.373    PDF
9 Ing. F. Šulentić, 1952: Upotreba i raspored strojeva u sandučarama za proizvodnju sanduka za voće. Š.L. 8, s.264    PDF
10 Jedlovski ing. Dušan, 1955: Upotreba krovne ljepenke za izradu tuljaka. Š.L. 7-8, s.258    PDF
11 Dr. Dušan Klepac, 1956: Upotreba frekvencijskih krivulja broja stabala pri opisu sastojina. Š.L. 11-12, s.357    PDF
12 Knežević Đuro, 1960: Upotreba cinkova fosfida u borbi s miševima. Š.L. 1-2, s.59     PDF
13 Oštrić I. , 1964: Upotreba eksploziva u savremenom šumarstvu.. Š.L. 1-2, s.37     PDF
14 Klepac, D., Meštrović, Š., 1981: Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša. Š.L. 1-2, s.35     PDF


                UNDER CONSTRUCTION