naslov: Umjetne
1 Klobučar,D., R. Pernar, 2009: Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka. Š.L. 3-4, s.145    pdf


                UNDER CONSTRUCTION