naslov: Uloga
1 Ing. A. Begović, 1947: Uloga šumarstva u obnovi NR Bosne i Hercegovine. Š.L. 4-5, s.148    PDF
2 Ing. B. Zlatarić, 1949: Uloga šumarstva u borbi za povećani i stabilan prinos poljoprivrednih kultura u SSSR-u. Š.L. 1-2, s.25     PDF
3 ing. D. Terzić i ing. A. Panov, 1950: Uloga manuelne radne snage u naučno-istraživačkom radu. Š.L. 1-2, s.72     PDF
4 Petrović Ljubomir, Mihajlović Novak, 1960: Uloga i zadaci inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u daljem razvitku komunalnog sistema kao i unapređenju šumarstva i industrije drveta. Š.L. 7-8, s.193    PDF
5 Ing. Bogomil Čop, 1961: Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u izvršenju petogodišnjeg plana i sprovođenja novih privrednih mjera.. Š.L. 5-6, s.180    PDF
6 Žukina I., 1964: Uloga šumarstva i lovstva u turizmu.. Š.L. 1-2, s.71     PDF
7 Tomac, Z., 1970: Uloga omjera smjese u određivanju smjernica gospodarenja (odnosno određivanja etata) pomoću tabela normalnih masa u prebornim šumama (Fagetum abietetosum croaticum Horv.). Š.L. 7-8, s.233    PDF
8 A. Tucović, 1974: Uloga oplemenjivanja biljaka u prevođenju biosfere u noosferu. Š.L. 10-11, s.382    PDF
9 R. Antoljak, 1976: Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje — Savjetovanje u Zadru od 4—6. III 1976.. Š.L. 5-6, s.235    PDF
10 B. Prpić, 1977: Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.. Š.L. 8-9, s.357    PDF
11 Ž. Ostojić, 1978: Uloga inžinjera i tehničara šumarstva u pripremi operative šumarstva za opštenarodnu odbranu. Š.L. 1-3, s.76     PDF
12 H. Dizdarević, 1978: Uloga i značaj šumskih nasada u prigradskim područjima na hercegovačkom kršu i problemi njihova podizanja. Š.L. 8-10, s.346    PDF
13 Bertović, S., 1979: Uloga meteorološke stanice »Zavižan« u istraživanju i zaštiti prirode Velebita. Š.L. 1-3, s.71     PDF
14 Đekić, Đ., 1979: Uloga šume u zaštiti životne sredine. Š.L. 9-10, s.468    PDF
15 Piškorić, O., 1984: Uloga šuma u gospodarskom životu naroda. Š.L. 1-2, s.83     PDF
16 Horvatinović, S., 1984: Uloga i zadaci Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije od 88. do 90. skupštine.. Š.L. 5-6, s.199    PDF
17 Prpić, B., 1987: Uloga posavskih šuma u života Lipovljanskog kraja. Š.L. 3-4, s.135    PDF
18 Prpić, B., 1993: Uloga šuma u održivome razvoju Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.5     PDF
19 Dimitrov, T., 1993: Uloga Hidrometeorološke službe u organizaciji zaštite šuma u Republici Hrvatskoj prije i za rata. Š.L. 9-10, s.423    PDF
20 Piškorić, O., 1994: Uloga konja za izvlačenje drva. Š.L. 9-10, s.316    PDF
21 Zelić, J., 2001: Uloga dudovog svilaca (Bombyx mori) i bijelog duda (Morus alba) u svilogojstvu i svilarstvu. Š.L. 7-8, s.413    pdf
22 Milković, I., Starčević, M., Pećarević, M., 2003: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske. Š.L. 5-6, s.219    pdf
23 Pentek, T., D. Pičman, 2003: Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu. Š.L. 13, s.65     pdf
24 Petr Kantor, 2005: Uloga planinskih šuma u redukciji visokih voda i poplava. Š.L. 13, s.31     pdf
25 Emil Klimo, Jiri Kulhavy, 2005: Uloga šume u zaštiti kvalitete vodnih resursa. Š.L. 13, s.155    pdf
26 Branimir Prpić, 2007: Uloga naših nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime. Š.L. 5-6, s.206    PDF
27 Harapin, M., T. Littvay, 2010: Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma 50. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959.–2009.. Š.L. 1-2, s.78     PDF
28 Pernek,M., N. Lacković, 2011: Uloga jelovih krivozubih potkornjaka u sušenju jele i mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring. Š.L. 13, s.114    pdf
29 Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković, 2012: Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri. Š.L. 1-2, s.19     pdf
30 Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth, 2012: Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije. Š.L. 7-8, s.343    pdf
31 Vesna Krpina, Željko Španjol, Anamarija Jazbec, 2014: ULOGA ŠUMA I ŠUMARSTVA U TURIZMU I ZAŠTITI PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE. Š.L. 5-6, s.271    pdf
32 Silvija Krajter OSTOIĆ, Dijana VULETIĆ, 2016: ULOGA INFORMIRANOSTI U POZNAVANJU PROBLEMATIKE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.215    pdf
33 Matija Landekić, Ana Gajšek, Gabrijela Seletković, Mario Šporčić, 2021: Uloga ekološke certifikacije u kontekstu održivog gospodarenja šumama Republike Hrvatske. Š.L. 7-8, s.379    pdf


                UNDER CONSTRUCTION