naslov: Ugarska
1, 1895: Ugarska statistika o šumah i trgovini sa drvi. Š.L. 11, s.464    PDF
2, 1901: Ugarska pariška izložba u Budimpešti. — O našoj kr šumarskoj akademiji. — Naučno putovanje slušača šumarske akademije ščavničke. — Nova organizacija šumarske službe u Württemberžkoj. — Proračun investicionalne zaklade. — Boj proti kunićima. — Za oluja stradaju i ugibaju ribe. — Šumarsko naučno putovanje slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.. Š.L. 7, s.381    PDF


                UNDER CONSTRUCTION