naslov: Tri
1 , 1902: Tri jubilarca. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva — Parcelacija nekih državnih šuma u Ugarskoj. — Novim rektorom. — Trust američkih drvotržaca. — Država kupuje zemljišta u Ugarskoj u svrhu da ih kolonizira. — Tvornica pokućtva u Varaždinu — Evropska i američka hrastovina.. Š.L. 12, s.764    PDF
2 Ing. A. Ružić, 1923: Tri nove knjige. Š.L. 1, s.33     PDF
3 O. Piškorić, 1936: Tri knjige brazilijanskog ministarstva agrikulture: Os caracteres anatomicos das madeiras, Leis Florestaes dos Estados, Codigo Florestal. Š.L. 9, s.505    PDF
4 Piškorić, O., 1975: Tri priloga iz šumarstva u časopisu »Priroda u žarištu« br. 19/1974. Š.L. 4-6, s.224    PDF
5 Jedlowski, D. i Piškorić, O., 1979: Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.. Š.L. 1-3, s.89     PDF
6 Petrović, F., 1980: Tri ekskurzije DITŠDI Zagreb.. Š.L. 5-6, s.281    PDF
7 Petrović, F., 1983: Tri stručna izleta Društva ITŠDI Zagreb u jesen 1982.. Š.L. 5-6, s.307    PDF
8 Piškorić, O., 1988: Tri priloga uzgoju običnog oraha. Š.L. 11-12, s.554    PDF
9 Kraljić, B., 1989: Tri skice ekonomskih platformi za organizaciju šumarstva — od trojice profesora u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.643    PDF
10 Golubović, U., 1990: Tri doktora i opus prof. Branka KRALJIĆA, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.550    PDF


                UNDER CONSTRUCTION