naslov: Teofil
1 Bertović, S., 1974: Teofil Wojterski — Parki narodowe Jugoslawii (Nacionalni parkovi Jugoslavije, Zaštita prirode br. 36, Krakov, 1971, Zavod za zaštitu prirode Poljske Akademije nauka) .. Š.L. 1-2, s.66     PDF


                UNDER CONSTRUCTION